GREAT-projekti liittyy oppimiseen, opettamiseen ja uusien teknologioiden käyttöön ja riittävään digitaalisten taitojen käyttöön. Voidakseen käyttää teknologiaa myönteisellä tavalla, opettajien tulee ensin sisällyttää teknologian käyttö vuosisuunnitelmiinsa ja opetussuunnitelmaan. Teknologialla on kriittinen rooli siinä, miten opetussuunnitelmia kehitetään ja toteutetaan. Tämä heijastuu suositussa trendissä monissa maissa STEM-opetussuunnitelman luomiseen (luonnontieteet, teknologia, matematiikka) opiskelijoiden valmistelemiseksi elinikäiseen oppimiseen ja tulevaisuuden tarpeisiin. Tämän projektin kautta lapset, joilla on ongelmia monien abstraktien käsitteiden kanssa, tulevat tutuiksi uusien teknologioiden sisällön kanssa koodauksen ja robotiikan ansiosta. Lapsilla on parempi ymmärryskyky ja heillä on kyky ajatella kolmiulotteisesti.

 

Odotetut tulokset: koulutuskurssien kehittäminen. Näihin sisältyy:

 

  • sarja interaktiivisia oppitunteja, jotka antavat opettajille esimerkkejä ja ideoita siitä, miten robotiikkaa voidaan sisällyttää heidän luokkahuoneaktiviteetteihinsa
  • verkko-opiskelumoduulit
  • työpajat ja seminaarit parhaista käytännöistä ja aktiviteeteista. Analysoimme eri tapoja opettaa ja oppia koodausta kaikissa projektissa mukana olevissa kouluissa.
  • CLIL-työpajat opettajille