GREAT Projesi öğrenmeye, öğretmeye, yeni teknolojileri etkin kullanmaya ve dijital becerileri etkin bir şekilde kullanabilmeye odaklanır. Teknolojiyi olumlu bir şekilde kullanabilmek için ilk önce öğretmenlerin teknolojiyi yıllık planlarına ve müfredatlarına dahil etmesi gerekir. Teknoloji eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında önemli bir rol oynar.Bu durum birçok ülkenin, öğrencileri hayat boyu öğrenmeye ve geleceğin getireceği taleplere hazırlamak için STEM ( bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ) müfredatını yaratmasına neden olmuştur. Bu proje ile birçok soyut kavramı idrak etmekte zorlanan çocuklar kodlama ve robotik alıştırmaları sayesinde yeni teknoloji içeriklerine aşina hale gelecektir. Çocuklar üç boyutlu düşünme yetisini ve daha iyi bir kavrayış geliştireceklerdir.

 

Beklenen Sonuçlar:

 

  • Sınıf aktiviteleri ile robotik çalışmalarının nasıl entegre edileceği hakkında fikirler ve örnekler sağlayan etkileşimli ders planları
  • E-learning Modülleri
  • Sınıf aktiviteleri ve pratikleri hakkında atölyeler ve seminerler. Projeye dahil olan bütün okullarda kodlamayı öğretmenin ve öğrenmenin çeşitli yönlerini analiz edeceğiz.
  • Öğretmenler için İçerik Temelli Eğitim (CLIL) odaklı atölyeler.