Tavoitteet

GREAT-projektin tavoitteina ovat:

  1. lasten opastaminen ongelmanratkaisuun ja innovatiiviseen ajatteluun tieteen ja teknologian avulla
  2. lasten kouluttaminen robotiikassa jo 7-vuotiaasta alkaen
  3. uusien opetusmenetelmien ja -materiaalien toteuttaminen, joka rohkaisee STEM-opetukseen
  4. opetussuunnitelman kehityssarjan toteuttaminen
  5. kehittää kurssisuunnitelmia ja opettajankoulutuskursseja STEM-opetukseen
  6. kurssit kohdistetaan opettajille peruskoulun, alemman toisen asteen ja toisen asteen koulutuksen tasolla robotiikassa koulujen eurooppalaisen ulottuvuuden tasolla edistämällä läheisempiä suhteita opettajien välillä
  7. lisätään koulujen eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä läheisempiä suhteita koulujen, opiskelijoiden ja opettajien välillä.

GREAT-projektin käsittelemät kolme pääasiallista aihetta ovat tieto- ja viestintäteknologia, uudet teknologiat ja digitaaliset kompetenssit; uudet innovatiiviset opetussuunnitelmat, koulutusmenetelmät, koulutuskurssien kehittäminen ja perus- ja transversaalisten taitojen yhteensopimattomuuden korjaaminen. GREAT-projektin päätavoitteena on luoda linkki tieteen ja robotiikan välille ja kehittää robotiikkajärjestelmiä tieteelliseen oppimiseen. Siten varustamme opiskelijat ja opettajat digitaalisen aikakauden vaatimilla taidoilla seuraavien tavoitteiden tulosten perusteella: nuoriso tulee varustaa 2000-luvun taidoilla, jotta he voivat menestyä tulevaisuudessa. Nämä taidot liittyvät digitaaliseen pätevyyteen IT-alalla ja uusien teknologioiden suhteen. GREAT-projektin tuloksiin sisältyy STEM-opetussuunnitelman (luonnontieteet, teknologia, matematiikka) luominen tulevaisuuden tarpeisiin, opettajien ammatillinen kouluttaminen robotiikan käytön lisäämiseksi kouluissa, sekä eurooppalaisen ulottuvuuden laajentaminen koulujenvälisissä kulttuurikonteksteissa.