Tiedonlevitys

Projektin tuloksia levitetään koko koulutusyhteisölle, niin partneri-instituutioissa kuin muissa instituutioissa, jotka voivat toimia esimerkkeinä opetus-oppimisprosessissa. Tiedonlevityssuunnitelma kehitetään erittelemällä tiedonlevitysaktiviteetit, -kanavat, -vastuuhenkilöt ja -aikataulut. Kunkin partnerikoulun projektikoordinaattori tulee olemaan vastuussa projektin tulosten jakamisesta materiaalien ohella. 

Sisäisiä tiedonlevitysryhmiä ovat:

  • Yksilöt, jotka tukevat oppimista ja opettamista (opettajat, tuutorit, konsultit, opetussuunnitelman kehittäjät)
  • Oppijat (rekisteröidyt opiskelijat, mahdolliset hakijat ja alumni-opiskelijat)
  • Tukihenkilöstä, joka on vastuussa sisäisestä ja ulkoisesta tiedonjaosta (markkinointitiimi, hallintohenkilöt) 

Ulkoisia tiedonlevitysryhmiä ovat: 

  • Koulutusinstituutio/-järjestöt, mukaan lukien julkiset ja yksityiset
  • Valtion viranomaiset ja päätöksentekijät (paikalliset viranomaiset, valtion yksiköt)
  • Aiheeseen liittyvät yhteisöt, kuten koodaukseen ja opetukseen liittyvät
  • Oppijat – peruskoulun, toisen asteen ja lukion opiskelijat ja elinikäiset opiskelijat

Seuraa meitä ja kuule viimeisimmät uutiset!