Diseminare

Rezultatele proiectului vor fi diseminate către întreaga comunitate educațională, atât în instituțiile partenere, cât și către alte persoane și instituții care ar putea oferi un exemplu în procesul de predare-învățare. Un plan de diseminare va fi elaborat identificând activități de difuzare, canale, persoane responsabile și un program. Coordonatorul de proiect al fiecărei școli partenere va fi responsabil de împărtășirea rezultatelor proiectului împreună cu materialele.

Grupurile interne de activități de diseminare includ:

  • Persoane care susțin învățarea și predarea (profesori, tutori, consultanți, dezvoltatori de programe de învățământ)
  • Elevi (elevi înmatriculați, candidați potențiali și absolvenți) 
  • Personal de asistență responsabil pentru schimbul de informații intern și extern (echipa de marketing, administratori)

Grupuri externe de activități de diseminare includ: 

  • Instituții / organizații de învățământ, atât publice cât și private
  • Autoritățile publice și factorii de decizie (autoritățile locale, departamentele guvernamentale) 
  • Comunități legate de subiectele proiectului, precum programarea și predarea 
  • Elevi – elevi în școala primară, gimnazială și liceu, studenți și adulți

Please check back for further updates!