Obiective

Obiectivele proiectului GREAT sunt următoarele:

  1. să împuternicească copiii să fie problem-solvers și gânditori inovatori prin știință și tehnologie
  2. să instruiască copii cu vârsta de șapte (7) ani și mai mari în robotică
  3. să implementeze metode noi și materiale de predare care să încurajeze predarea de tip STEM
  4. să realizeze o serie progresivă de dezvoltare ale programelor școlare
  5. să elaboreze planuri de cursuri și cursuri de formare a cadrelor didactice pentru STEM
  6. să vizeze cadrele didactice de la nivelul primar, gimnazial inferior și secundar superior în domeniul roboticii din dimensiunea europeană a școlilor prin promovarea relațiilor mai strânse între profesori
  7. să dezvolte dimensiunea europeană a școlilor prin promovarea relațiilor mai strânse între școli, elevi și profesori.

Cele trei teme principale abordate de proiectul GREAT sunt: TIC, noile tehnologii și competențe digitale; programe școlare inovatoare, metode educaționale, dezvoltarea de cursuri de formare și depășirea confuziilor legate de competențele de bază și transversale. Scopul principal al proiectului GREAT este de a stabili o legătură între știință și robotică și de a dezvolta sisteme robotice pentru învățarea științifică. Prin urmare, vom echipa elevii și profesorii cu competențele erei digitale prin următoarele obiective: Tineretul trebuie să fie dotat cu abilități din secolul XXI pentru a reuși în viitor. Aceste competențe se referă la competențele digitale în domeniul TIC și noile tehnologii. Rezultatele proiectului GREAT includ crearea de programe de știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM) pentru a răspunde cerințelor viitorului, formarea profesională a cadrelor didactice pentru a dezvolta utilizarea roboticii în școli și o extindere a dimensiunii europene în contextele culturale dintre școli.