Dissemination

Proje sonuçları hem partner kuruluşlarına hem de öğretme-öğrenme sürecinde bir örnek sağlayabilecek diğer kurumlar ile paylaşılacak. Aktiviteler, kanallar, sorumlu kişiler ve bir plandan oluşan dağıtım planı geliştirilecektir. Her partner okulun proje koordinatörlerine, proje sonuçlarını gerekli materyaller ile paylaşma sorumluluğu verilecektir.

Dahili Dağıtım Grup Aktiviteleri aşağıdakileri içerir: 

  • Öğrenme ve öğretme alanına katkı sağlayan bireyler ( öğretmenler, eğiticiler,danışmanlar, müfredat geliştiriciler) 
  • Öğrenen Kişiler ( kayıtlı öğrenciler, potansiyel adaylar ve mezunlar)
  • Bilgiyi dahili ve harici dağıtma ile yükümlü destek ekibi ( pazarlama ekibi, yöneticiler)

Harici Dağıtım Grup Aktiviteleri aşağıdakileri içerir: 

  • Eğitim Kurumları/Organizasyonları (özel ve kamu) 
  • Kamu Otoriteleri ve Karar Vericiler (yerel otoriteler, hükümet departmanları)
  • Kodlama ve teknoloji gibi projenin konuları ile alakalı topluluklar
  • Öğrenen Kişiler – ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencileri ile hayat boyu öğrenenler

Lütfen güncel bilgiler için yeniden ziyaret edin!