Objectives

GREAT projesinin hedefleri

  1. Bilim ve teknolojiyle çocukların problem çözme ve yeni fikirler geliştirme alanında güçlendirmek
  2. 7 yaş ve üzeri çocukları robotik alanında geliştirmek
  3. Yeni öğrenme metotları ve materyalleri uygulayarak STEM(fen teknoloji mühendislik matematik) öğrenme konusunda cesaretlendirmek
  4. İlerici müfredat geliştirme süreci yönetmek
  5. STEM için kurs planı ve öğretmen eğitimi geliştirmek
  6. Öğretmenler arasında daha yakın bir ilişki kurarak, Avrupa’daki okullarda robotik alanındaki ilk, alt orta ve üst orta seviyedeki öğretmenleri hedeflemek
  7. Okul öğrenci ve öğretmen arasında daha sıkı bir ilişki kurarak okulların Avrupa boyutunu arttırmak

GREAT projesi tarafından belirlenen üç başlık: ICT, yeni teknolojiler ve dijital yeterlilik; yeni müfredat, eğitimsel metotlar, eğitim kurslarının gelişimi ve temel ve enine beceri uyumsuzluklarını aşmak. GREAT projesinin esas amacı bilim ve robotik arasında bir bağ kurmak ve bilimsel öğrenme için robotik sistemler geliştirmek. Bu yüzden, biz öğrencileri ve öğretmenleri aşağıdaki konuların sonucu olan dijital çağ yeterliliği konusunda donatacağız. Gençler gelecekte başarılı olabilmek için 21 yüzyılın becerileriyle donatılmalı. Bu beceriler ICT ve yeni teknolojilerdeki dijital yetkinliğe bağlıdır. GREAT projesinin sonuçları bilim yaratıcılığı, teknoloji, mühendislik ve matematik müfredatını geleceğin talepleriyle buluşturmayı ve öğretmenleri profesyonelce eğitilerek robotiğin okullarda kullanımı artırmak ve yaygınlaştırmayı içermektedir.